Waar kan ik allemaal in beleggen?

Waar kan ik allemaal in beleggen?

U heeft de knoop doorgehakt: u wilt beginnen met beleggen. Dan volgt meteen de vraag is waarin u gaat beleggen en hoe u dat kunt doen. Er zijn tientallen bekende en minder bekende zaken waarin u uw geld kunt investeren. Hieronder zijn de belangrijkste eigenschappen van een aantal veel voorkomende beleggingscategorieën op een rijtje gezet.

Aandelen
Door het kopen van een aandeel wordt u voor een heel klein deel eigenaar van een onderneming. Als het goed gaat met het bedrijf, kunt u daarvan profiteren via een stijgende beurskoers. Vaak keren ondernemingen een gedeelte van de winst als dividend uit aan de aandeelhouders. De keerzijde is dat de beurskoers daalt als de resultaten tegenvallen. Als een bedrijf failliet gaat, kunt u zelfs uw volledige investering verliezen. Tijdens handelsdagen kunt u via een bank of broker aandelen kopen of verkopen.

Obligaties
Een obligatie is een schuldbewijs dat wordt uitgegeven door een bedrijf of een overheid. Als u een obligatie koopt, ontvangt u elk jaar een rentevergoeding en aan het eind van de looptijd ontvangt u de hoofdsom retour. De koers van een obligatie zal vaak in beweging komen door renteschommelingen en doordat kredietbeoordelaars hun oordeel over een bedrijf of land bijstellen. In theorie kunt u uw investering volledig verliezen als de uitgevende partij failliet gaat. Een verschil met aandeelhouders is dat obligatiehouders vooraan in de rij staan bij het verdelen van de failliete boedel.

Vastgoed
Als u (een deel van) een gebouw koopt, doet u een vastgoedinvestering. Vaak zal dat gebouw een woning, kantoor- of winkelpand zijn. De huurinkomsten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor vastgoedbeleggers. Vaak stijgen de huren mee met de inflatie, maar als een huurder vertrekt loopt een vastgoedbelegger het risico dat de huurinkomsten afnemen. De prijs van een vastgoedobject wordt heel sterk bepaald door verschuivingen in vraag en aanbod in de regio. Vastgoedfinanciering is op de lange termijn een zeer lucratieve methode van beleggen.

Grondstoffen
Goud is de bekendste vorm van grondstofbeleggen. Het edelmetaal is vooral in trek als belegging in periodes waarin de onzekerheid op financiële markten toeneemt of als beleggers zich zorgen maken over een stijging van de inflatie. Bij grondstofbeleggen ontbreekt een vaste bron van inkomsten, zoals dividend bij aandelen of rente bij obligaties. Het rendement wordt volledig bepaald door de prijsschommelingen. Bij de meeste grondstoffen is het prijsverloop sterk afhankelijk van ontwikkelingen aan de aanbodzijde. Een groter aanbod – bijvoorbeeld door een goede oogst – zal de prijs drukken van agrarische gewassen. Aan de andere kant kan een kleiner aanbod leiden tot schaarste en een hogere prijs.

Valuta’s
U kunt ervoor kiezen om uw vermogen aan te houden in een andere valuta dan de euro, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, de Japanse yen of een virtuele munt zoals bitcoin. U ontvangt een rentevergoeding in lokale valuta. Daarnaast wordt uw rendement bepaald door de prijsbewegingen van de munt ten opzichte van de euro.

Zelf beleggen of uitbesteden
Voor beginnende beleggers die voldoende financiële buffer hebben voor onvoorziene uitgaven en bereid zijn om risico te lopen met hun vermogen, is het lastig om de keuze te maken waarin u het beste kunt investeren. Als u geen tijd of zin heeft om zich te verdiepen in de eigenschappen van de verschillende beleggingscategorieën kan Robeco ONE uitkomst bieden. U kiest welke fondsvariant (defensief, neutraal of offensief) aansluit bij uw wensen, zoals hoeveel risico wilt u lopen of hoeveel rendement wilt u behalen. Wilt u beleggen voor een periode van 3 jaar? Dan is het verstandig om minder risico te nemen en te kiezen voor een defensieve variant. Bij de neutrale variant is dat vijf jaar en de offensieve variant is bedoeld om over een periode van zeven of meer jaar vermogen op te bouwen. Het beleggen laat u over aan specialisten van Robeco en het is mogelijk om uw inleg op elk ogenblik aan te passen of op te nemen.