Waardeoverdracht

Waardeoverdracht

 

Er zijn verschillende momenten waarop een deelnemer voor het overdragen van zijn reeds
opgebouwde pensioenkapitaal van de ene naar een andere pensioenuitvoerder kan kiezen. Ook wel
een waardeoverdracht genoemd.

Wanneer is een waardeoverdracht mogelijk?

Een individuele of collectieve waardeoverdracht is bijvoorbeeld mogelijk als er sprake is van:
● een baanwissel;
● andere functie binnen hetzelfde bedrijf en waar een andere pensioenregeling voor geldt;
● een collectieve waardeoverdracht waarbij de werkgever de waarde collectief overdraagt en de
deelnemer maakt geen bezwaar;
● een premieovereenkomst en op pensioendatum wordt het kapitaal overgeheveld naar een
andere pensioenuitvoerder.

Daarnaast kan een pensioenuitvoerder tot een waardeoverdracht besluiten als hij door het beheren van
een te gering pensioenbedrag relatief veel administratiekosten maakt.

Of een pensioenfonds dat liquideert en de waarde overdraagt aan een andere pensioenuitvoerder. Daar
heeft de werknemer niets over te zeggen. De waarde wordt hoe dan ook overgedragen. De werknemer
heeft ook niets over een collectieve waardeoverdracht te zeggen als met het zicht op het nieuwe
pensioenstelsel het pensioenfonds waar zijn pensioenrechten zijn ondergebracht besluit de oude
rechten intern over te dragen.

Kortom meestal kan de deelnemer op eigen initiatief voor een waardeoverdracht kiezen (een aantal
uitzonderingen daargelaten). Waarom zou hij dat doen?

Het nut van een waardeoverdracht

Op deze manier centreert een deelnemer alle pensioenpotjes bij elkaar. Zeker vroeger was dat handig.
Werknemers hadden veel papieren in een grote ordner maar werden daar vaak niet wijs uit. Door alles
bij elkaar te voegen kwam er overzicht. Tegenwoordig wordt dat overzicht veel sneller bereikt. Het
pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) helpt daaraan bij.

Pensioenregister

In het pensioenregister kan een deelnemer al zijn pensioenkapitalen snel vinden, het is overzichtelijk
en het niet allemaal bij elkaar centreren van de pensioenkapitalen heeft voordelen. Namelijk dat het
beleggingsrisico op deze manier wordt gespreid. Zeker met het oog op het nieuwe pensioenstelsel
waar alle toekomstige opbouw wordt belegd kan spreiding interessant zijn.
Uiteindelijk is de keuze, als die er is, altijd afhankelijk van de persoonlijk
situatie en wensen van de deelnemer.

De één kan meer risico lopen omdat het huis bijvoorbeeld vrij van hypotheek is of als er veel
spaargeld is. De ander is echt afhankelijk van het pensioen en kan zich geen grote fluctuaties
veroorloven. Nu is het zo dat pensioenuitvoerders dat ook niet wensen. Doe daarbij altijd navraag bij
een pensioenrecht adviseur – Pensioen Logica. Zij beleggen door middel van de zogenoemde
lifecycle-methode waarbij de risico’s van de beleggingen worden verkleind naarmate men ouder
wordt. Aan de andere kant kunnen twee of drie verschillende lifecycles bij verschillende
pensioenuitvoerders voor nog meer stabiliteit zorgen. Het blijft maatwerk dus is het verstandig er
goed naar te (laten) kijken; of een waardeoverdracht mogelijk is en zo ja of het dan ook verstandig is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.