Waarmee kan ik allemaal beleggen?

Waarmee kan ik allemaal beleggen?

U heeft de knoop doorgehakt: u wilt beginnen met beleggen. Dan volgt meteen de vraag is waarin u gaat beleggen en hoe u dat kunt doen. Er zijn tientallen verschillende beleggingsinstrumenten waarin u uw geld kunt investeren. Hieronder zijn de eigenschappen van een aantal veelgebruikte instrumenten op een rijtje gezet.

Beleggingsfonds
Bij een beleggingsfonds neemt u deel in een grote beleggingsportefeuille die is samengesteld door een fondsbeheerder. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om te beleggen in een veel bredere selectie dan wanneer u zelf positie kiest in aandelen, obligaties of andere instrumenten. Hoewel een beleggingsfonds niet immuun is voor brede marktbewegingen, vormt de spreiding van een fonds een belangrijke bescherming voor tegenvallers bij een specifiek aandeel of obligatie. Bovendien volgt de fondsbeheerder alle ontwikkelingen op financiële markten, zodat u niet zelf voortdurend de vinger aan de pols van uw beleggingen hoeft te houden.

ETF
ETF – ook wel tracker genoemd – is een afkorting van Exchange Traded Fund. Het verschil met een actief beheerd beleggingsfonds is dat een ETF probeert om zo goed mogelijk het koersverloop van een bepaalde index na te bootsen in plaats van voor te blijven. Omdat een actieve beheerder ontbreekt, liggen de kosten vaak net iets lager dan bij een actief beheerd beleggingsfonds. De keerzijde is dat een ETF niet kan inspelen op actuele gebeurtenissen op financiële markten en dat het rendement na kosten lager ligt dan dat van de gevolgde index.

Hefboomproducten
Hefboomproducten vormen een aparte categorie op financiële markten. Een belangrijk kenmerk is dat ze het koersverloop van de onderliggende waarde zoals een bepaald aandeel of een beursindex uitvergroten. Bij een hefboom van 2 zijn de koersstijgingen en -dalingen dubbel zo groot en bij een hefboom van 3 is dat zelfs een factor drie. Een gevolg van de hefboomwerking is dat het verlies hoger kan oplopen dan het aankoopbedrag

Opties
Opties behoren eveneens tot de categorie hefboomproducten. Een optie is het recht om op een bepaalde datum een onderliggende waarde zoals een aandeel of een index tegen een vaste koers te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie). De waarde van een optie wordt bepaald door koersbewegingen van de onderliggende waarde, de felheid van die koersbewegingen (ook wel volatiliteit genoemd) en de resterende looptijd van de optie. Binaire opties nemen een aparte plaats in binnen dit segment. Deze producten betalen een vast bedrag uit als u een goede voorspelling doet op een onderliggende waarde, bijvoorbeeld of de AEX stijgt of daalt. Bij een verkeerde voorspelling verliest u echter de volledige inleg.
Alternatieve beleggingen
Regelmatig verschijnen internetadvertenties met een mooi verhaal en aansprekende rendementen als u een lening verstrekt voor bouwprojecten of plantages in verre landen. Dit soort investeringen valt vaak buiten AFM-toezicht. Dit betekent dat u zelf een heel goede inschatting moet maken of het rendement het hoge risico waard is.

Zelf beleggen of uitbesteden
Voor beginnende beleggers die voldoende financiële buffer hebben voor onvoorziene uitgaven en bereid zijn om risico te lopen met hun vermogen, is het lastig om de keuze te maken waarin en hoe u het beste kunt investeren. Als u geen tijd of zin heeft om zich te verdiepen in de eigenschappen van de verschillende beleggingscategorieën kan Robeco ONE uitkomst bieden. U kiest welke fondsvariant (defensief, neutraal of offensief) aansluit bij uw wensen, zoals hoeveel risico wilt u lopen of hoeveel rendement wilt u behalen. Wilt u beleggen voor een periode van 3 jaar? Dan is het verstandig om minder risico te nemen en te kiezen voor een defensieve variant. Bij de neutrale variant is dat vijf jaar en de offensieve variant is bedoeld om over een periode van zeven of meer jaar vermogen op te bouwen. Het beleggen laat u over aan specialisten van Robeco en het is mogelijk om uw inleg op elk ogenblik aan te passen of op te nemen.